Yksityisyydensuoja

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan tämän sivuston käyttäjille heidän henkilötietojensa käsittelystä, erityisesti sen osalta, mitä henkilötietojen ryhmiä käsitellään, mikä taho toimii rekisterinpitäjänä ja mitkä sen yhteystiedot ovat, mitkä ovat käsittelyn tarkoitukset ja mitkä ovat tärkeimmät turvatoimenpiteet, joita käytetään käyttäjien oikeuksien suojaamiseen.

 

Tämä tietosuojakäytäntö noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (”yleinen tietosuoja-asetus”) ja muita sovellettavia lakeja.

 

Lue tämä tietosuojakäytäntö huolellisesti. Käyttäjiä, jotka eivät hyväksy sen sisältöä, kehotetaan lopettamaan sivuston selaaminen välittömästi. Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan muuttaa ja päivittää ajoittain. Käyttäjien tulisi käydä tällä sivustolla säännöllisesti katsomassa, onko muutoksia tehty.

 

Alle 16-vuotiaat (alle kuusitoistavuotiaat) käyttäjät eivät saa antaa suostumusta henkilötietojen käsittelyyn ilman vanhemman tai huoltajan lupaa.

 

Henkilötiedot 

Sivustoa selattaessa kerätään ja käsitellään erilaisia henkilötietojen ryhmiä. Nämä henkilötiedot kuuluvat käyttäjille ja/tai muille rekisteröidyille.

 

Tämä sivusto käsittelee erityisesti tietoja, jotka koskevat sivuston ja käyttäjän laitteen välistä vuorovaikutusta: IP-osoite, selainta koskevat tiedot, käyttöjärjestelmä ja käytetyn laitteen tyyppi, sivut, joilla on käyty, tällä sivustolla tehdyt haut sekä muut tiedot.

 

Tässä tapauksessa käsitellyt henkilötiedot ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta käyttäjä voi selata tai jotta selaus toimii paremmin.

 

Tämä sivusto käyttää myös evästeitä. Käyttäjien tulisi lukea evästekäytäntömme, josta he saavat tarkkoja tietoja siitä, miten evästeet toimivat ja miten evästeet voi poistaa käytöstä.

 

Lisäksi tämän sivuston käyttäminen edellyttää nimenomaisesti, että käyttäjät lähettävät sivustolle henkilötietoja rekisteröitymisen aikana ja/tai ostotilauksen tekemiseksi. Kyseisissä tapauksissa henkilötiedot ovat välttämättömiä tai hyödyllisiä, jotta käyttäjälle voidaan tarjota palveluita ja jotta sivuston sopimusperusteiset velvoitteet voidaan täyttää.

 

Muissa tapauksissa tämä sivusto pyytää käyttäjiltä heidän henkilötietojaan, kun he suostuvat viestinnän vastaanottamiseen eli kun he esimerkiksi rekisteröityvät uutiskirjeiden tilaajiksi, osallistuvat kilpailuihin tai haluavat, että heille lähetetään sivuston omia tai kolmansien osapuolten mainostarjouksia.

 

Lisäksi tämä sivusto voi suoraan tai epäsuorasti tarkistaa asiakkaiden käyttämät maksuvälineet petosten estämiseksi tai rahanpesulakien ja -asetusten mukaisesti.

 

Jos käyttäjät kieltävät henkilötietojensa käsittelyn tarkoituksissa, jotka eivät liity tämän sivuston toimintoihin ja/tai tilausten toimittamiseen, asialla ei ole merkittäviä seurauksia.

 

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten vuoksi, joita varten kyseisiä henkilötietoja käsitellään.

 

Jotta henkilötietojen asianmukainen säilytysaika voidaan määrittää yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, sivusto varmistaa erilaisten kriteerien perusteella, että henkilötietoja ei säilytetä kauemmin kuin on tarpeen.  Kriteereihin kuuluvat esimerkiksi käsittelyn tarkoitus ja käyttäjien toiminta (se, kuinka usein käyttäjät kirjautuvat sisään tileilleen, selaavat tai tekevät ostoksia sivustolla).

 

Käyttäjät voivat aina helposti peruuttaa suostumuksensa uutiskirjeiden sekä mainos- ja markkinointiviestinnän vastaanottamiseen.

 

Tällä sivustolla on oikeutettu etu parantaa asiakkaille tarjoamiaan palveluita, minkä perusteella se voi lähettää asiakkaille ajoittain sähköpostiviestintänä mainoksia, alennuksia, ehdotuksia, palautepyyntöjä tai päivityksiä. Asiakkaat voivat peruuttaa suostumuksensa sähköpostiviestinnän vastaanottamiseen milloin tahansa.

 

Rekisterinpitäjä 

Henkilötietojen rekisterinpitäjä (”rekisterinpitäjä”) on seuraava: 

Taros Trade BG LTD

Georgi Tringov 9

Plovdiv 4000

Bulgaria

Sähköpostiosoite tietosuojakäytäntöä koskevaa viestintää varten: info@tarostrade.com

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja kolmannen osapuolen toimijoille, jotka osallistuvat tilausten toimittamiseen tai muihin sivuston toimintoihin.

 

Rekisterinpitäjä voi jakaa henkilötietoja esimerkiksi seuraavien kanssa:

lähettipalvelut

logistiikkakeskukset ja varastot

mainos-, digitaali-, markkinointi- ja sosiaalisen median toimistot

IT-palveluntarjoajat

asiakaspalvelun tarjoajat

maksupalvelun tarjoajat.

 

Edellä mainittu ei kuitenkaan rajoita henkilötiedoista viestimistä eikä niiden luovuttamista tai jakelua lain sitä vaatiessa. 

 

Käyttäjien oikeudet

Käyttäjillä on oikeus saada vahvistus siitä, säilyttääkö tai käsitteleekö rekisterinpitäjä heidän henkilötietojaan.

 

Käyttäjillä on oikeus myös seuraaviin:

oikeus henkilötietojen päivittämiseen, korjaamiseen, muokkaamiseen tai täydentämiseen

oikeus saada laittomalla tavalla käsitellyt henkilötiedot poistettua, anonymisoitua tai estettyä

oikeus saada todistus siitä, että kohdissa a) ja b) mainituista toimista on kerrottu luovutettujen tai jaettujen tietojen vastaanottajille, ellei kyseisen tiedon antaminen ole mahdotonta tai vaatisi sellaisten keinojen käyttämistä, jotka ovat ilmiselvästi kohtuuttomia suojattuun oikeuteen nähden

oikeus henkilötietojen käsittelyn keskeyttämiseen niissä tapauksissa, jotka sovellettava lainsäädäntö sallii

oikeus henkilötietojen poistamiseen tietyissä olosuhteissa (”oikeus tulla unohdetuksi”)

oikeus niiden henkilötietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen, jotka rekisterinpitäjä on kerännyt automaattisesti, ja oikeus siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle rekisterinpitäjän puuttumatta asiaan (lain sallimassa laajuudessa)

oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus.

 

Käyttäjillä on myös oikeus vastustaa, oikeutetuista syistä, mitä tahansa tai kaikkea henkilötietojensa käsittelyä, riippumatta siitä, ovatko kyseiset henkilötiedot merkittäviä niissä tarkoituksissa, joita varten ne kerättiin, tai käytetäänkö niitä mainonta-, markkinointi- tai kaupallisiin tarkoituksiin.

 

Lisäksi käyttäjillä on oikeus lähettää henkilötietojensa keräämiseen ja käsittelyyn liittyviä valituksia toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

 

Kaikessa tähän tietosuojakäytäntöön liittyvässä viestinnässä käyttäjät voivat kirjoittaa sähköpostia seuraavaan osoitteeseen: info@tarostrade.com